Stan rynku po sesji 10.03. 2017.

Przed lekturą analizy warto zapoznać się z poprzednią:

WIG 20 – silny impuls wzrostowy zbliża się do istotnej strefy oporu. Co dalej?

Wykres 1

Wykres 2

Interwał miesięczny wskazuje na dwa wydarzenia określające sytuację rynkową:

  1. impuls  wzrostowy po wyłamaniu poziomu 2000 (końcówka stycznia br.),
  2. reakcja podaży (biorę pod uwagę świecę z lutego, a nie aktualnie tworzoną świecę) na horyzontalną barierę w okolicach 2260.

Próbując uwzględnić oba fakty uznaję, iż prawdopodobnym wariantem zachowania ceny jest średnioterminowy ruch boczny. Hipoteza konsolidacji zostanie zanegowana w przypadku wiarygodnego wyłamania jednej z barier: 2260 lub 2000. Nim tak się nie stanie, układ sil rynkowych powinien być wyrównany, co w praktyce oznacza mniej lub bardziej chaotyczne balansowanie ceny.

Wykres 3

Wykres 4

Interwał tygodniowy potwierdza reakcję podaży i cena ugrzęzła w strefie 2265-2175. Sprzedający pewnie liczą na formację pin bar sprzed dwóch tygodni, a popyt na kontynuację kilkumiesięcznego impulsu. Dopóki cena przebywa wewnątrz strefy, sytuację należy ocenić jako niejasną. Dopiero reakcja obu stron rynku przy próbie wyjścia poza strefę 2265–2175 umożliwi bardziej precyzyjne określenie aktualnego rozkładu sił.

Wykres 5

Wykres 6

Interwał dzienny przynosi obraz rynku, który stracił kierunek i poszukuje orientacji. Za aktualną strefę aktywności podaży należy uznać okolice 2255, natomiast najbliższym wsparciem wydaje się granica 2160. Wzrostowa luka otwarcia z piątku (10.03) wskazuje na byki, lecz lokacja okna wewnątrz strefy osłabia wymowę sygnału.

Podsumowanie

Zakładając możliwość średnioterminowej konsolidacji jako wynik reakcji podaży w okolicach 2260, uznaję iż dopiero reakcja ceny na jeden z poziomów (2260/2255 – 2175/2160) umożliwi diagnostykę aktualnego rozkładu sił. W chwili obecnej brakuje mocnych sygnałów do zajęcia pozycji.  

 

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Ostrzeżenie:

Materiały prezentowane na stronie www.tylkopriceaction.pl oraz na kanale Youtube Tylkopriceaction, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (dz. U. z 2005r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone na portalu i kanale Youtube dotyczące instrumentów finansowych lub spółek nie stanowią oferty inwestycyjnej. Pamiętaj, inwestowanie na rynkach finansowych jest obciążone możliwością poniesienia strat i wszelkie decyzje inwestycyjne podejmujesz tylko i wyłącznie na własne ryzyko.