Stan rynku po sesji 29.09.2017

EURUSD

Wykres miesięczny informuje o reakcji podaży na horyzontalny poziom S?R w okolicach 1.2060. Wrześniowa świeca nie jest sygnałem price action, lecz całościowy obraz rynku potwierdza, że warunkiem kontynuacji impulsu wzrostowego jest wyłamanie poziomu 1.2060. Do tego czasu podaż ma szansę rozwijać korektę w kierunku pierwszego czytelnego poziomu wsparcia (na tym interwale) w okolicach 1.1440.

Wykres tygodniowy wskazuje na przewagę podaży po tym, jak lokalna bariera w okolicach 1.1870 została wyłamana. Do czasu negacji wyłamania obowiązuje ruch w kierunku najbliższego wsparcia – 1.1660.

Wykres dzienny ujawnia anatomię korekty. Podaż zawiązała spadkową lukę i wyłamała najbliższy poziom S/R - 1.1850. Pomimo, iż końcówka tygodnia przyniosła odpowiedź kupujących, do czasu nim cena przebywa poniżej 1.1850, układ techniczny sprzyja podaży. Za kolejny poziom wsparcia w tej konsolidacji uznajemy granicę w okolicach 1.1680. Uwagę można interpretować z perspektywy dwóch pomysłów na handel:

1. antycypacja byka zakłada oczekiwanie na sygnał kontynuacji głównego impulsu w rejonie 1.1680,
2. określenie zasięgu aktualnego sygnału (okno bessy oraz wyłamanie wsparcia 1.1850).

Podsumowanie

Kilkumiesięczny impuls zmaga się z pierwszą poważniejszą reakcją podaży. Na interwale dziennym i tygodniowym obowiązuje inicjatywa podaży (do czasu powrotu powyżej 1.1870/1.1850). Najbliższy horyzontalny poziom wsparcia lokujemy w okolicach 1.1680/1.1660.


GBPUSD

Wrzesień okazał się miesiącem wzmocnienia funta po kilkukrotnych, lecz nieudanych próbach sprowadzenia ceny poniżej 1.2800. Pierwsze starcie o granicę 1.3450 nie przyniosło kupującym sukcesu, lecz charakter wrześniowej świecy jest popytowy. Układ techniczny uległby zmianie dopiero po powrocie poniżej 1.2800. Do tego czasu ruchy spadkowe można postrzegać jako korektę.

Wykres tygodniowy czytelnie obrazuje główny motyw mobilizacji podaży w drugiej połowie września:
1. reakcja na górne ograniczenie po-brexitowego okna bessy,
2. w zeszłym tygodniu sprowadzenie ceny nieco poniżej okna.

Zwróćmy uwagę, że obecna aktywność podaży zawiera się w silnej wzrostowej świecy potwierdzającej wyłamanie oporu – 1.3260. Zadaniem popytu jest więc powrót wewnątrz okna, a następnie wybicie górą. Do tego czasu podaż stoi przed szansą ściągania ceny w kierunku najbliższego wsparcia - 1.3260.

Wykres dzienny potwierdza powyższe uwagi. Podaż rozwijała impuls korekcyjny wykorzystując reakcję na górną granicę okna (pin bar z 20.09.2017). Ostatnie trzy świece dają się rozumieć jako starcie o dolne ograniczenie okna (okolice 1.3430). Do czasu powrotu powyżej bariery przewaga w rękach podaży.

Podsumowanie

Obraz rynku nie jest jednoznaczny. Na wykresie miesięcznym obowiązuje inicjatywa popytu po potwierdzeniu wsparcia 1.2800. Za dodatkowy atut popytu można uznać korpus wrześniowej świecy. Natomiast wykres tygodniowy i dzienny wskazują na przewagę podaży przynajmniej do czasu, nim cena przebywa poniżej granicy 1.3430/1.3450. Rozsądną dyrektywą wydaje się wyczekiwanie na lepsze określenie sytuacji.


USDJPY

Wrześniowa świeca z obronnym knotem i sporym korpusem określa przewagę popytu. Kupujący zanegowali wyłamanie bariery 111.00 i do czasu, nim znajdzie się powyżej, obowiązuje ruch w kierunku 116.00/116.20.

Wykres tygodniowy

Po negacji wyłamania poziomu 109.00 (false break) popyt sforsował granicę równowagi w konsolidacji – 111.50 i do czasu nim cena utrzymuje się powyżej, obowiązuje ruch do górnej granicy w konsolidacji w okolicach 114.30.

Wykres dzienny potwierdza przewagę popytu. Do czasu utrzymania ceny powyżej poziomu równowagi obowiązuje kontynuacja impulsu.

Podsumowanie

Analiza wskazuje na przewagę popytu na wszystkich interwałach. Warunkiem kontynuacji ruchu wzrostowego jest utrzymanie ceny powyżej strefy 111.50/111.00. Najbliższy poziom oporu znajduje się w okolicach 114.30, kolejny to już szczyty z końca 2016.


USDCHF

Ostatnie trzy miesiące można uznać za walkę o utrzymanie ceny powyżej horyzontalnej bariery w okolicach 0.9550. Ponawiane ataki podaży nie przyniosły spodziewanego rezultatu i wzrostową świecę z września uznajemy za sygnał kupna. Najbliższy poziom oporu to okolice poziomu 0.9930.

Wykres tygodniowy daje nieco inny obraz rynku. Inicjatywa popytu począwszy od obrony granicy 0.9440 jest faktem, lecz podaż odpowiada w rejonie oporu – 0.9750. Warunkiem kontynuacji impulsu musi więc być wyłamanie powyżej bariery, a do tego czasu sytuacja pozostaje niejasna.

Wykres dzienny potwierdza próbę aktywności sprzedających w strefie 0.9750 (pin bar z 28.09), lecz za warunek potwierdzenia sygnału można uznać wyłamanie lokalnej bariery 0.9640. Za silny wariant kontynuacji impulsu uznam wyłamanie spadkowej formacji pin bar (antycypacja byka), w takim bowiem wypadku mielibyśmy do czynienia z harmonią sygnałów na interwale miesięcznym, tygodniowym oraz dziennym.

Podsumowanie

Pomimo, iż w dalszym ciągu cena jest „zakładnikiem” długoterminowej konsolidacji, a podaż próbuje się aktywizować w rejonie oporu 0.9750, szerszy obraz rynku (wykres miesięczny) wskazuje, iż to popyt ma więcej szans na kontynuację impulsu. Wariant wzrostowy (główna antycypacja byka) zakłada wyłamanie spadkowej formacji pin bar (wykres dzienny) i tym samym pokonanie lokalnego oporu w okolicach 0.9750.

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.

Ostrzeżenie:

Materiały prezentowane na stronie www.tylkopriceaction.pl oraz na kanale Youtube Tylkopriceaction, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (dz. U. z 2005r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Nie stanowią również oferty inwestycyjnej, oferty świadczenia usług inwestycyjnych ani świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej. Opinie wyrażone na portalu i kanale Youtube dotyczące instrumentów finansowych lub spółek nie stanowią oferty inwestycyjnej. Pamiętaj, inwestowanie na rynkach finansowych jest obciążone możliwością poniesienia strat i wszelkie decyzje inwestycyjne podejmujesz tylko i wyłącznie na własne ryzyko.