W wykładzie drugim proponuję namysł nad budową i naturą formacji pin bar, oraz metodą oceny wiarygodności tej najbardziej popularnej formacji price action.

Wyświetleń: PODOBA: NIE PODOBA: KOMENTARZE:

Zbigniew Wieczorek

Specjalista w analizie Price Action z perspektywy wysokich interwałów czasowych. Dr nauk humanistycznych, wykładowca filozofii i logiki.