Handel na podstawie sygnału pin bar znajdującego się na ważnym poziomie wsparcia lub oporu jest prawdopodobnie najbardziej efektywną metodą gry na Forex. W artykule tym pokażę parę przykładów, jak należy to robić. Przeczytaj go z uwagą, bo jest to jedna z najbardziej efektywnych stategii, jakie możesz poznać.

Pin bary są najbardziej wartościowymi narzędziami, jakie trader posiada na rynku Forex. Często powstają w ważnych miejscach zwrotu ceny, w korekcie lub w trendzie jako sygnały kontynuacji. W połączeniu z istotnymi poziomami S/R pin bary mogą być jednymi z najsilniejszych sygnałów. Najlepsze sygnały pin bar powstają w pobliżu obszarów konfluencji poprzedniego dużego ruchu ceny, kiedy rynek konsekwentnie podąża w jednym kierunku, a potem cofa się i dochodzi do retestu poprzedniego poziomu wsparcia lub oporu. Na poniższym wykresie dziennym EURUSD widzimy dwa występujące po sobie pin bary testujące poprzedni poziom S/R, później powraca trend spadkowy.

Pin bary występują we wszystkich warunkach: trendzie wzrostym, spadkowym i konsolidacji. Piękno analizy PA polega na tym, że uczy ona analizy rynku w oparciu o informacje zawarte na czystym wykresie. Pin bary zapowiadające odwrócenie na obszarach konfluencji mogą wskazywać, gdzie oczekiwać długoterminowych zysków. Im więcej czynników konfluencji wystąpi w pobliżu pin bara, tym ważniejszy będzie ten sygnał. Na wykresie D1 GBPUSD poniżej dostrzegamy piękny pin bar, który powstał na poprzednim poziomie S/R w trendzie wzrostowym i na poziomie 61.8 zniesienia Fibonacciego.

Pin bary adaptują się do każdych warunków rynkowych i mogą dawać zyski nawet w konsolidacji. Setup ten jest istotny, jeśli jego budowa nie budzi zastrzeżeń i jest połączony z ważnymi poziomami S/R. Na poniższym wykresie D1 EURJPY dostrzegamy dwa dobrze zbudowane pin bary przeciwne trendowi, kóre powstały w pobliżu wsparcia w trendzie bocznym. Pozwoliły one zarobić spostrzegawczym traderom. Tak jasne i duże pin bary można wykorzystywać wchodząc po ich zamknięciu.

Pin bary przeciwne trendowi mogą też powstać w ważnych punktach zwrotu ceny, jeżeli są prawidłowo zbudowane. Często zmiany długoterminowego trendu są zapowiadane przez duże piny, które mogą dać duży zarobek traderom, którzy są świadomi ich potencjału. Poniższy dzienny wykres USDJPY pokazuje, w jaki sposób duży, dobrze zbudowany pin bar może wskazać traderom zmiany w długoterminowym trendzie. Często zmiany trendu zachodzą nagle i tworzą literę V na dole wykresu, gdzie na samym dole tej formacji występuje pin bar.

Kiedy pin bary tworzą się na górze czy na dole konsolidacji, oznacza to przerwę pomiędzy dużym ruchem oraz nadchodzące wznowienie trendu. Na dziennym wykresie USDCAD widzimy kilka pin barów na górze konsolidacji, rynek ostatnio znajdował się w dużym trendzie spadkowym. Ostatni pin bar po prawej zwiastował duży ruch, co skończyło się wyłamaniem ograniczenia konsolidacji i późniejszym wznowieniem trendu spadkowego.

Podsumowując, pin bary sygnalizujące odwrócenie są świetnym narzędziem, które można wykorzystywać w różnych warunkach panujących na rynku. Najlepiej je grać w połączeniu z innymi czynnikami konfluencji na poziomach S/R. Sygnały zgodne z trendem na D1 są generalnie lepsze niż te przeciwne trendowi. Jednak te ostatnie mogą wskazywać zmiany długoterminowego trendu, które mogą dać wiele zarobić spostrzegawczym traderom. Pin bary działają najlepiej na górze lub na dole ograniczenia konsolidacji i są to bardzo wartościowe setupy.

Karina Socha

Tłumaczka artykułów Niala Fullera, interesuje się rynkami finansowymi z perspektywy antropologii filozoficznej.