Tylko Price Action to wynik spotkania dwóch osób: Zbigniewa Wieczorka i Dariusza Marzoch. Fundamentem projektu jest wzajemne zrozumienie, szacunek i przyjaźń.   

Zbigniew Wieczorek 

Zbyszek odpowiada za ideowy kierunek projektu, poprowadzi wykłady oraz ćwiczenia price action. Będzie publikował analizy i antycypacje rynkowe. W ciągu ostatnich dwóch lat pracował jako analityk Consilium Invest oraz Fx Mag. Zawodowo dr filozofii, wykładowca filozofii i logiki.

Dariusz Marzoch

Darek tworzy witrynę, opracowuje narzędzia programistyczne, weryfikuje i stosuje metodologię price action. Zawodowo zajmuje się tworzeniem oprogramowania, a informatyka i trading to jego życiowe pasje.