Odpowiedzialność w tradingu

Data: 2018-07-28 Marta Sokołowska Psychologia 0
Kontynuując refleksję zapoczątkowaną ostatnim tekstem zapraszam dzisiaj do zastanowienia się nad tematem odpowiedzialności w tradingu. To bardzo istotny czynnik na drodze rozwoju jako tradera. Nial Fuller pisze tak: „Jeśli nie zarabiacie pieniędzy, o których marzyliście, to możliwe, że jesteście więźniami destrukcyjnego nastawienia. By odnieść sukces, musicie wziąć za niego odpowiedzialność. Samymi marzeniami jeszcze nikt nie dojechał na szczyt ani na pozycję odnoszącego sukcesy tradera walut. T...

„Wolność oznacza Odpowiedzialność”

Data: 2018-07-17 Marta Sokołowska Psychologia 0
Tytułowe słowa, których autorem jest George Bernard Shaw (irlandzki dramaturg i prozaik) są niejako podsumowaniem dywagacji i dyskusji, jakie ostatnio przyszło mi prowadzić z różnymi osobami. Rozmowy te zazwyczaj nie dotyczyły tradingu samego w sobie, ale odwagi do przyjęcia odpowiedzialności za swoje życie i gotowości kierowania nim. Jednak myślę, że w odniesieniu do inwestowania zagadnienie odpowiadania za swoje czyny też ma ogromne znaczenie. Pisałam o tym ostatnio i odpowiedzialność wymienił...

Profil idealnego tradera

Data: 2018-06-28 Marta Sokołowska Psychologia 0
Ostatnio (Jak poznać siebie?) opisałam niektóre sposoby poznawania siebie i zwiększania samoświadomości. Zdobyta w ten sposób wiedza ułatwia osiąganie celów choćby przez spójne działania i lepsze radzenie sobie w różnych sytuacjach. Ale pomyślałam też, że wiedza o sobie może pomóc wybrać właściwą ścieżkę zawodową czy życiową. A potem pojawiło mi się w głowie pytanie: Czy aby zostać traderem trzeba mieć jakieś cechy lub predyspozycje? I o tym będzie dzisiejszy tekst :) Nial Fuller w artykule Cod...

Jak poznać siebie?

Data: 2018-06-19 Marta Sokołowska Psychologia 0
W swoich tekstach dość często poruszam temat samoświadomości. Rozumiem ją jako świadomość swojego istnienia, własnych stanów wewnętrznych oraz ich pochodzenia i znaczenia. Im większy poziom rozumienia samego siebie, tym większa spójność działania i jego skuteczność. Pierwszym krokiem do zwiększania samoświadomości jest jednak z całą pewnością zdobycie podstawowej wiedzy o sobie. Nikt z nas nie rodzi się znając samego siebie. Początkowo nasza wiedza o sobie ogranicza się do prostych odczuć i i...

Mindfulness w tradingu

Data: 2018-05-26 Marta Sokołowska Psychologia 0
Jak pisałam w ostatnim tekście Być „tu” i „teraz” mindfulness jest praktyką, w której rozwija się nieoceniającą świadomość skupioną na teraźniejszości. W stanie uważności obserwuje się to, co jest nie reagując na to jako dobre lub złe, nie zabarwiając myślami ani uczuciami przeszłości i przyszłości. Badania sugerują, że ćwiczenie uważności obniża poziom stresu, przynosi korzyści zdrowotne, zwiększa zdolność koncentracji uwagi oraz pomaga regulować emocje. Praktyka minfulness jest bardzo użytecz...

Być „tu” i „teraz”

Data: 2018-05-13 Marta Sokołowska Psychologia 0
Kontynuując rozważania na temat poszerzania wiedzy o sobie i poszukiwaniu równowagi życiowej przedstawię w dzisiejszym tekście zarys koncepcji minfulness i podstawowe informacje o treningu uważności. Później postaram się odnieść to do tradingu. Mindfulness tłumaczy się na język polski jako „uważność”, „uważna obecność” czasami też „pełnia obecności”. Te określenia bardzo dobrze oddają główną ideę mindfulness, czyli dążenie do nieoceniającego przeżywania chwili obecnej. Większość ludzi przez w...

Jedzenie, picie, sen, miłość cielesna – wszystko z umiarem” Trading też :)

Data: 2018-04-24 Marta Sokołowska Psychologia 0
Ostatnio pisałam o tym, jak ważna dla prowadzenia satysfakcjonującego życia jest znajomość własnych wartości i postępowanie zgodnie z nimi. Zachęcałam do tego, byś zastanowił się nad swoją hierarchią wartości oraz znaczeniem tradingu w Twoim życiu. Doświadczeni traderzy i eksperci w tej dziedzinie twierdzą, że warto myśleć o tradingu jako o jednej z wielu sfer życia, a nie jedynej czy najważniejszej. Wpisuje się to w nurt tzw. work - life balance promujący szukanie równowagi między życiem prywat...

Zdrowie jest najpierwszym darem, uroda drugim, a bogactwo trzecim

Data: 2018-04-15 Marta Sokołowska Psychologia 0
W tekście uświadom-sobie próbowałam pokazać jak duże znaczenie dla osiągania założonych celów (w życiu i w tradingu) ma wiedza o sobie. Znajomość samego siebie, świadomość własnych zasobów i ograniczeń, jasność co do własnych wartości oraz wizji siebie i świata wydaje się być kluczowa w dążeniu do satysfakcjonującego życia w zgodzie ze sobą. Dzisiejszy tekst stanowi zaproszenie do refleksji nad tym, co jest dla Ciebie w życiu ważne i czym kierujesz się podejmując decyzje. Może Ci się to wydawać...

Uświadom sobie

Data: 2018-02-20 Marta Sokołowska Psychologia 0
Do napisania tego tekstu zainspirował mnie przetłumaczony przez Karinę artykuł Niala Fullera JAK WEJŚĆ W TRANSAKCJĘ, KTÓRĄ NA POCZĄTKU PRZEGAPIŁEŚ , a dokładniej poniższe zdanie: "Spójrz na sygnał pin bar i załóż, że zaczął się ruch, w którym nie uczestniczyłeś od razu po zamknięciu tej świecy, spójrz na niego i po prostu uświadom sobie, że go przegapiłeś." Gdybym przeczytała je szybko, to być może nawet nie zwróciłabym specjalnej uwagi na te słowa. Ale przeczytałam powoli i doszłam do wniosku...