Polityka prywatności

Celem zapewnienia Użytkowników niniejszego Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i udzielenia Użytkownikom informacji w przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania przedstawiamy niniejszą politykę prywatności.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.)

  1. W przypadku korzystania z serwisu www.tylkopriceaction.pl, Użytkownik może podać swoje dane osobowe - podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usług.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest OnlyPriceAction sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pl Bankowy 2 (00-095Warszawa).
  3. Dane podane przez Użytkownika w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
  4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wynikający z celu podania, odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
  5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy skorzystać z linku usuwającego dane osobowe złączonego w wiadomości pocztowej, lub wysłać na adres poczty eletronicznej contact(@)onlypriceaction.com prośbę o usunięcie jego danych osobowych.
  6. Usunięcie danych osobowych skutkuje zaprzestaniem świadczenia usługi, dla której podane dane osobowe były przetwarzane.
  7. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  8. Administrator danych osobowych może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.